Prensa
Notas de prensa

UPMBALL ha renovat el mandat de la seva Junta Directiva i ha aprovat la Memòria d'activitats de 2020


La Unió Patronal Metal·lúrgica de L'Hospitalet i el Baix Llobregat (UPMBALL) va celebrar el passat dimarts 25 de maig una Assemblea General Extraordinària i eleccions, on es va aprovar una remodelació de la Junta Directiva i es va renovar el mandat del seu president, Santiago Ballesté.

Santiago Ballesté Clofent, enginyer industrial superior i diplomat en ciències empresarials, va estar reelegit com a president d’UPMBALL. És administrador i gerent de diverses empreses del sector metal·lúrgic com Estructures Metàl·liques del Baix Llobregat S.L. i d’altres no metal·lúrgiques com. Forma part de la Junta Directiva d’UPMBALL des de 2012, sent soci de l’entitat des de l’any 1983. És president d'UPMBALL des de maig de 2018. Actualment és també President del C.E. L’Hospitalet.

Aquesta candidatura aposta per la continuïtat amb la labor actual de la Junta Directiva, impulsant la transició digital, l'economia circular, promovent la col·laboració público-privada i les aliances estratègiques.

A més, també es proposen eines i mesures perquè les empreses puguin assegurar el seu creixement i la seva sostenibilitat, innovin, i puguin accedir a noves oportunitats estratègiques i a fons com Next Generation mitjançant la seva transició digital i ecològica. Es potencia el coneixement mutu entre els associats i la cooperació.

Finalment, des d’UPMBALL se seguirà impulsant l'esperit emprenedor i informant a tots els associats sobre els canvis legislatius, tècnics o d'una altra índole, que poguessin afectar la marxa de les empreses.

A la jornada es va celebrar també l'Assemblea General Anual de l'entitat. En la reunió, els socis van aprovar els comptes de l’entitat corresponents a l’exercici anterior, el de l’any 2020, així com el pressupost per l’exercici en curs, el 2021. A més, el president de l’entitat, Santiago Ballesté, i la vicepresidenta i directora General, M. Rosa Fiol, van presentar els seus informes relatius a les tasques desenvolupades durant el darrer exercici i les perspectives de futur.

MEMÒRIA 2020

A la sessió es va aprovar la Memòria d’activitats i serveis de l’exercici 2020, marcat per la crisi social, econòmica i sanitària provocada per la COVID-19. Per donar resposta a aquesta situació, l'entitat va estar en tot moment al costat de les empreses: va crear la Xarxa de Suport COVID-19, per a connectar empreses proveïdores d'EPIS, test, material sanitari, etc.; Es va crear la miniweb amb tota la informació i eines sobre el COVID-19. També es van realitzar estudis sobre l'impacte de la pandèmia i l'estat d'alarma i bona part de les jornades i sessions de networking del territori - un total de 34 durant tot l'any, amb més de 900 assistents - van passar a ser virtuals per garantir la seguretat dels participants.

Quant a formació, es van realitzar més de 3500 hores de formació, es van organitzar 120 cursos - molts dels quals es van fer mitjançant la nova Aula Virtual - i es va comptar amb la participació de 1394 alumnes.

La borsa de treball va gestionar més de 10.450 currículums, es van gestionar 131 ofertes de treball i es van tramitar 39 contractes amb bonificacions i ajuts.

Pel que fa al suport a l'emprenedoria, es va atendre a 450 persones emprenedores. 125 persones van rebre formació especialitzada, es van crear 16 noves empreses i 15 persones es van donar d'alta i van constituir la seva empresa a través del punt PAE de la patronal.

L’ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva d'UPMBALL té actualment la següent composició:

President: Sr. Santiago Ballesté Clofent - Estructures Metàl·liques del Baix Llobregat S.L. / President d'ACMIL'H
Vicepresident 1er: Sr. Enrique Lastra Nacenta - Phira Componentes Automoción S.A.
Vicepresident 2n: Sr. Marc Grau Mancebo- Mecalux, S.A.
Vicepresident 3a: Sra. M. Rosa Fiol Fernández - AEBALL/UPMBALL
Secretari/Tresorer: Sr. Ricard Hernando Velasco - Tecramcel, S.L / President d'APEL'H

Vocals:
Sr. Vicente Iborra Marigo - Associació Professional d'Empresaris d'electricitat, Fontaneria, Gas, Climatització i Afins del Baix Llobregat (GREMIBAIX)
Sr. José Ventura Masiques - Industrias Usotor, S.A.
Sr. Francisco José Zapater Sanz - Metalúrgica Zaes, S.L.
Sr. Jordi Priu Pont - Manufactura Moderna de Metales, S.A.
Sra. Montserrat Clotet Huertas - Promax Electrónica, S.L.
Sra. Patricia Suso Manzano - Tünkers Iberica, S.L
Sr. Josep Maria Tarragó Pujol- Wallbox Chargers, S.L / President d'AEMES


#TreballemPerGuanyarElFutur #EActiVate
Fecha: 25/05/2021
UPMBALL ha renovat el mandat de la seva Junta Directiva i ha aprovat la Memòria d'activitats de 2020
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona