NOVEDADES
NOVEDADES

Constitució de les Meses Negociadores dels Convenis Col·lectius del sector de Comerç i de la Indústria del Metall de la província de Barcelona


El darrer mes de l’any 2017 es van constituir les Comissions Negociadores del Conveni Col·lectiu del sector de Metall de la província de Barcelona, concretament el dia 20 de desembre es va constituir la Mesa Negociadora del sector de Comerç Metall i el dia 22 es va constituir la Mesa Negociadora de la Indústria Siderometal·lúrgica, on hi van estar presents els representants de la Unió Patronal Metal·lúrgica, de la que formen part M. Rosa Fiol, Directora General d’AEBALL/UPMBALL com a Representant Empresarial, i Paz Fiol, Secretari General d’AEBALL/UPMBALL com a Assessor.

A les reunions es va realitzar la signatura de la constitució de les Comissions Negociadores amb representats sindicals de CC.OO i d’UGT, juntament amb els representants empresarials.

La constitució d’aquestes Meses dóna pas a l’inici de les negociacions dels Convenis Col·lectius: del sector de Comerç Metall i de la Indústria Siderometal·lúrgica, ambdós de la província de Barcelona.

La UPMBALL, com a entitat empresarial representant de totes les empreses del territori de L’Hospitalet i Baix Llobregat del sector del metall, participa activament en les negociacions del dos convenis del sector: Indústria Siderometal·lúrgica i Comerç Metall de la província de Barcelona.Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona