Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 55

AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015

El objectius del curs serà realitzar un repàs de la Norma ISO 9001 i conèixer tots els Requisits i les diferents eines de gestió que ha de dominar un auditor intern dels Sistemes de Gestió de la Qualitat segons les exigè...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO MC ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Objetivos generales: Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sen...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 20/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRIMERS AUXILIS

Els objectius podrien resumirse en conservar la vida de l'accidentat, evitar complicacions derivades de l'accident (tant físiques com psicològiques), ajudar a la recuperació de l'accidentat i assegurar el seu trasllat al...

Duración: 6 horas. Inicio: 21/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


LAS CORE TOOLS I LA SEVA INTEGRACIÓ

Proporcionar els coneixements bàsics de les principals eines "Core Tools" amb l'objectiu d'assegurar l'ús adequat de les mateixes. Aprendre l'aplicació i els avantatges que aporten les Core Tools en el disseny, desenvol...

Duración: 24 horas. Inicio: 25/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 26/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL CANVI EN L'ORGANITZACIÓ

OBJECTIUS GENERALS: Ser capaç de portar a terme un pla estratègic eficient d'acord amb la realitat empresarial en funció de les necessitats i tipologia de l'empresa....

Duración: 20 horas. Inicio: 26/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL 2º CICLO P.E. ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIM. DE INSTALACIONES DE AT Y BT Inicio en fecha prevista

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 27/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANALITZANT L'ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA

Definir els esforços necessaris per aconseguir els objectius empresarials definits des del principi i encaminar-los vers a bons resultats....

Duración: 4 horas. Inicio: 27/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AMPLIA LA TEVA XARXA DE CONTACTES AMB LinkedIn

- Formar i orientar l'alumnat en la correcta configuració, ús i pràctica de les funcions de la xarxa social LinkedIn. - Aprofitar les oportunitats de connexió i comunicació amb els altres usuaris de LinkedIn amb l'objec...

Duración: 4 horas. Inicio: 28/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 28/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


RESOLUCIÓ DE CONFLICTES Inicio en fecha prevista

OBJECTIUS GENERALS: Ser capaç de portar a terme un pla estratègic eficient d'acord amb la realitat empresarial en funció de les necessitats i tipologia de l'empresa....

Duración: 30 horas. Inicio: 02/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 02/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat, a Professionals i Auditors Interns formats segons la ISO 9001: 2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat i desitgin conèixer els requisits de la ...

Duración: 12 horas. Inicio: 02/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DE L'ESTRÉS

OBJECTIUS GENERALS: Capacitar a l'alumne per identificar les diverses formes d'estrès. OBJECTIUS ESPECÍFICS: Identificar les diferents formes de respostes d'estrès. Ensenyar tècniques de reducció de l'estrès. Utili...

Duración: 20 horas. Inicio: 03/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PLA ESTRATÈGIC Inicio en fecha prevista

Aprendre a utilitzar les eines que ens dona la teoria de jocs per analitzar les situacions prèvies a la presa de decisions i a tenir en compte totes les variables (el coneixement del mercat, dels participants, de les tàc...

Duración: 4 horas. Inicio: 04/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ATEX (D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES) Inicio en fecha prevista

Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmósferes Explosives. Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmósferes. Instruir so...

Duración: 6 horas. Inicio: 06/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓ ESCRITA A L’EMPRESA

Una gran part de la comunicació, externa i interna, que fa una empresa és a través de l’escriptura. Cada missatge importa, ja sigui un correu electrònic, una proposta, un informe, una nota de premsa, una carta o un bloc....

Duración: 10 horas. Inicio: 06/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


CURS DE TRANSICIÓ A 9001: 2015 PER A AUDITORS CERTIFICATS PER IRCA

Conèixer i comprendre l'Annex SL com un marc per als sistemes de gestió ISO. Conèixer i comprendre els requisits de la Norma ISO 9001: 2015. Ser capaç de Auditar eficaçment els requisits d'un SGC basat en la Norma ISO ...

Duración: 16 horas. Inicio: 09/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


WORDPRESS AVANÇAT PER A EMPRESES

Oferir els coneixements necessaris sobre els plugins de Wordpress.org: què són, instal·lació i tipus. Aprendre a treure’n el màxim profit del web a través de plugins específics i augmenter la seva seguretat. Conèixer ...

Duración: 4 horas. Inicio: 10/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COSTOS, MARGES I BENEFICIS Inicio en fecha prevista

És conèixer els recursos permanents que s'espera obtenir i que haurien de cobrir les inversions projectades. Saber el propòsit, necessitats inicials per afrontar el projecte i la forma en què aquestes necessitats es fina...

Duración: 4 horas. Inicio: 10/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NOU CODI DUANER: INSTRUMENTS DUANERS PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT

És prendre consciència de la importància de l'origen de les mercaderies i dels controls fronterers que ens trobem. Regulació que fa el codi duaner i com una empresa pot aprofitar-se tant de l'oportunitat per rebaixar la ...

Duración: 4 horas. Inicio: 17/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLA DE MARKETING DE L'EMPRESA Inicio en fecha prevista

Establir la finalitat i l'estructura d'un Pla de Màrqueting. Especificar en què consisteixen les Decisions Estratègiques del Pla de markenting. Descriure les estratègies funcionals del Pla de markenting....

Duración: 4 horas. Inicio: 18/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


INCOTERMS

Els Incoterms són un conjunt de regles internacionals, regits per la Cambra de Comerç Internacional, que determinen l'abast de les clàusules comercials incloses en el contracte de compravenda internacional. Els Incoterms...

Duración: 5 horas. Inicio: 18/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANALÍTICA WEB I PLA DE MARKETING DIGITAL

Aprendre a mesurar resultats de màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, SEM, email Màrqueting. Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital. Entendre el valor de les KPI i la seva apli...

Duración: 30 horas. Inicio: 18/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2015

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004. Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004. Aprendre...

Duración: 20 horas. Inicio: 18/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


JUBILACIONS ANTICIPADES. LA COMPTABILITAT DE LA JUBILACIÓ

Analitzar la normativa en la seguretat social vigent en materia de Jubilacions i altres regulacions complementàries de està matèria....

Duración: 6 horas. Inicio: 23/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001:2015

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 23/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TRUCADES EN ANGLÈS

L’objectiu del curs és dotar l’alumne amb eines per poder atendre trucades telefòniques en anglès amb el protocol lingüístic de l’idioma....

Duración: 6 horas. Inicio: 24/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 24/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM COMENÇAR A EXPORTAR

És conscienciar les empreses de que exportar no és exclusiu de grans empreses, si no que està a l'abast de les pimes. Pretenen rebatre els principals mites que frenen a l’empresa a endegar aquest procés i dona recomanaci...

Duración: 4 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER KAIZEN (MEJORA CONTINUA)

Aprenderá los principios de la mejora Kaizen y cómo aplicarlos en un entorno real. Será capaz de iniciar una dinámica de Mejora Continua en su organización...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ESCRIURE EMAILS EN ANGLÈS

L’objectiu del curs és aprendre a escriure diferents tipus d’email. És important conèixer els diferents registres segons el tipus d’email a escriure....

Duración: 4 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER: CÓM ELABORAR UN CATÀLEG

Obtenir la informació necessària per realitzar un catàleg que representi a l'empresa i que li doni un valor afegit en quant a imatge de marca, que mostri tant els productes com la filosofia de l’empresa, que ha d’ajudar ...

Duración: 4 horas. Inicio: 27/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


FORMEL Q - SISTEMA DE AVALUACIÓ A PROVEÏDORS VW

Obtingut una visió general dels requisits per a ser subministrador de peces d'automoció. Adquirit la formació necessària per a aplicar en la empresa les tècniques d'avaluació utilitzades en Formel Q....

Duración: 14 horas. Inicio: 30/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


DIRIGIR EQUIPS I PROJECTES EN L’ENTORNS VUCA (ALTA VOLATILITAT I INCERTESA)

Aprendre noves habilitats i competències que ens permetin la flexibilitat necessària per adaptar-nos a la nova realitat del canvi constant....

Duración: 5 horas. Inicio: 30/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ELABORAR UN PLA D'EMPRESA

L'objectiu del curs és conèixer els passos necessaris per crear una empresa, ja que és el punt de partida perquè desenvolupem una activitat empresarial formal, tenint en compte la seva viabilitat, l'oferta, demanda, comp...

Duración: 4 horas. Inicio: 02/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TALLER KANBAN

Visualizará el funcionamiento del Kanban Periodo Fijo y Lote Fijo. Será capaz de diseñar un Bucle Kanban...

Duración: 12 horas. Inicio: 07/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NAVEGACIÓ PER INTERNET, CERCA EFECTIVA I FONTS D'INFORMACIÓ

- Aprendre el procés de cerca efectiva d'informació a internet - Conèixer les fonts d'informació a Internet i quines tipologies existeixen - Emprar les fonts de subscripció i els marcadors socials a internet - Obtenir...

Duración: 4 horas. Inicio: 09/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP EN SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA: ISO 50001: 2011

Adquirir els coneixements generals i les eines necessàries per realitzar i liderar auditories de Tercera Part en Sistemes de Gestió Energètica segons els requisits de la ISO 50001: 2011 i la ISO 19011: 2002...

Duración: 14 horas. Inicio: 09/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM FER CONTINGUTS EFECTIUS PER XARXES SOCIALS

Pensar en mantenir les xarxes socials de la teva empresa se't fa costa amunt? Cada vegada que et poses a pensar una publicació et trobes amb el pànic del full en blanc? Necessites atreure nous clients, fidelitzar els act...

Duración: 12 horas. Inicio: 09/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM VENDRE EL TEU PRODUCTE I NEGOCIAR EN ANGLÈS

L’objectiu d’aquest curs és que aprendre expressions útils per a fer servir en reunions de l’entorn professional....

Duración: 6 horas. Inicio: 09/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assi...

Duración: 12 horas. Inicio: 13/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO. DIRECTIVA 97/23 CE I RD 2060/2008

És donar a conèixer als participants el contingut essencial, els requisits que s'han de complir, i l'àmbit d'aplicació del nou Reglament aparegut sobre Equips a Pressió. També inclou el nou tràmit de legalització d'un...

Duración: 12 horas. Inicio: 13/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER TRABAJO EN EQUIPO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Identificar su estilo de comunicación y como adaptarlo al de los demás. Integrarse en un equipo de Mejora Continua. Relacionarse con los demás miembros del equipo de forma constructiva. Focalizarse en la obtención de res...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ DEL RISC. ISO 9001:2015

Entendre el concepte de cultura del risc i la seva evolució en el temps Analitzar, conèixer i comprendre els requisits de la Gestió de Riscos en la Norma ISO 9001: 2015. Diferenciar els diferents enfocaments que poden ...

Duración: 6 horas. Inicio: 15/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, ISO 9001:2015

Els principals objectius del curs són els següents: - Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur ...

Duración: 21 horas. Inicio: 15/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


GESTIÓ COMERCIAL I VENDES B2B: COM DIFERENCIAR-TE DE LA RESTA I AUGMENTAR LA TEVA FACTURACIÓ

Conèixer noves tècniques per utilitzar abans de sortir a possibles clients potencials del producte a vendre i sàpiguer con fidelitzar als clients....

Duración: 4 horas. Inicio: 17/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TREURE TEMPS AL TEMPS: CLAUS PER SER MÉS EFECTIU

Millorar l’efectivitat i productivitat personal. Conèixer i practicar una sèrie d’eines i principis d’actuació que ens poden ajudar a millorar la nostra eficiència personal....

Duración: 10 horas. Inicio: 21/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió de la Qualitat i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 9001: 2015. - Proporcionar als assis...

Duración: 12 horas. Inicio: 23/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

L'objectiu d'aquest curs és identificar quines instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest i saber implantar un sistema de control de les ...

Duración: 12 horas. Inicio: 27/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL SEGONS LA OHSAS 18001: 2007 (ISO 45001)

Conèixer i comprendre els requisits de la OHSAS 18001: 2007 en l'àmbit de la seva Organització. Aprendre A estructurar i documentar adequadament el seu propi Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball. As...

Duración: 20 horas. Inicio: 29/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA INDUSTRIALES

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 12/12/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ SEGONS ISO 9001: 2015 I ISO 14001: 2015

Els principals objectius del curs són els següents: - Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur ...

Duración: 21 horas. Inicio: 13/12/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO