Ventajas y descuentos
Ver todos los acuerdos

SOLRED (Repsol)

Ventajas y descuentos L’acord de col·laboració signat amb SOLRED dona la possibilitat a tots el socis d’ AEBALL / UPMBALL d’obtenir descomptes especials a la compra de carburants mitjançant la utilització de la targeta SOLRED.

Els comuniquem els nous descomptes aplicables a les empreses associades que disposin de la tarjeta Solred.

El descompte en benzina passa a ser de 7 ct. d’€/litre si el carburant és Efitec 98, quan fins ara era de 3 ct. d’€/litre.

En Diesel, el descompte pot arribar a ser de 10 ct. d’€/litre (fins ara el màxim descompte era de 8 ct. d’€/litre).

El descompte en AutoGas (GLP) passa d'un màxim de 2,20 ct. d'€/litre (segons consum), a ser de 3 ct. d'€/litre sense tenir en compte el consum, i en Gasoil B el descompte és ara de 6 ct. d'€/litre, quan fins ara era de 1,20 ct. d'€/litre.

I en dispositius VIA-T, fins ara les empreses associades tenien el primer gratuït, i a partir d'ara tots els VIA-T seran sense cost. El VIA-T és un sistema de pagament electrònic en autopista amb el que es guanya rapidesa i comoditat, que es pot fer servir als aparcaments SABA, no implica cap quota anual, és vàlid per a 5 anys, i els clients reben un extracte i factura mensual.

AVANTATGES D’UTILITZAR LA TARGETA SOLRED
- CONTRACTACIÓ GRATUÏTA: Contractar les targetes Solred no té cap cost de compra o manteniment.
- PEATGES: La targeta Solred permet el pagament de peatges tant en autopistes nacionals com a les principals europees.
- PAGAMENT EN ELS APARCAMENTS SABA: Podeu utilitzar la targeta Solred per pagar en els més de 50 aparcaments de l’empresa SABA.
- EXTRACTE I FACTURES: Rebreu cada mes tota la informació detallada dels moviments dels vostres vehicles. A més, Solred desglossa l’IVA a cada factura per simplificar-ne la declaració.
- SOLRED DIRECTO: Accedireu online a la informació de les vostres operacions.
- POSSIBILITAT DE RESTRIGIR L’ÚS: Per import màxim, per dates, per tipus de carburant, etc.

AVANTATGES D’UTILITZAR EL VIA T DE SOLRED

- Gratuït per empreses associades.

El VIA-T és un sistema de pagament electrònic en autopista amb el que es guanya rapidesa i comoditat. No implica cap quota anual, i és vàlid per a 5 anys. Els clients rebran un extracte i factura mensual.


PER OBTENIR AQUESTES CONDICIONS

Si ja té la targeta SOLRED, però encara no gaudeix dels avantatges de l'acord, descarregui's l'imprès d'incorporació a l'acord, adjunt, que haurà d'omplir i enviar a les nostres oficines.


Si no té la targeta SOLRED:
- Complimenti el CONTRACTE D’ÚS DE LES TARGETES SOLRED (adjunt al peu).
- Gestioni amb la seva entitat bancària habitual, un aval pel doble de la quantitat en euros del seu consum mensual, i la quantitat mínima 600 € i el cost d'aval 0 € (amb els bancs i caixes amb els que SOLRED té conveni de col·laboració). Si no desitja gestionar l'aval (nosaltres li recomanem que ho faci), pot enviar-nos el contracte sense aquesta i gestionar la garantia a través de l'empresa d'assegurances de crèdit que treballa amb Solred, però tenint en compte que el funcionament de les seves targes estarà sempre supeditat als informes de l’empresa d’assegurances de crèdit que treballa amb Solred, la qual realitzarà un estudi de riscos i s'adjudicarà un límit. L'esmentat import pot variar en el moment en què les condicions del contractant canviïn i revesteixin riscos financers sota el criteri de la empresa asseguradora, o fins i tot es cancel·li si l'assegurat passa a formar part d'alguna de les Llistes de morosos que existeixen en l'actualitat. Per no deixar res a l'atzar, la nostra recomanació és que el contractant gestioni directament l'aval amb qualsevol de les entitats col·laboradores i / o amb el seu banc habitual. En el cas que la sol·licitud de garantia sigui rebutjada per la empresa d'Assegurances de Crèdit, la gestió de l'aval bancari serà obligatòria.
- Tornar l'original del contracte i l'aval bancari (si s'escau) a les nostres oficines.
Per a la contractació del sistema VIA-T en aquestes condicions ha de tenir la targeta Solred i tornar-nos un cop emplenat el Contracte d'adhesió al Sistema SOLRED VIA-T que trobarà també al adjunt.

Més informació i contacte: Neus Olea, (aeball@aeball.net).

Algunos documentos anexos sólo son accesbiles desde la zona exclusiva para socios


DOCUMENTOS ANEXOS:<< VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona